Hultafors Group förvärvar Puvab AB och stärker sitt erbjudande inom skyddskläder

Hultafors Group, ett affärsområde inom Investment AB Latour, har förvärvat Puvab AB från Vestitus Holding AB. Förvärvet är en del i Hultafors Groups strategi för tillväxt och kommer ytterligare att stärka företagets varumärkesportfölj inom skyddskläder.

Puvab är ett svenskt företag inom segmentet skyddskläder och etablerades i Borås 1989. Företaget specialiserar sig inom skyddskläder för energibranschen och tillverkar även flamsäkra och ljusbågetestade skyddskläder för andra branscher. Puvab utvecklar och tillverkar funktionella och certifierade kläder av hög kvalitet med innovativ design för arbete under krävande förhållanden. 2013 lanserade Puvab varumärket Eripio Wear som är skräddarsytt för personal inom ambulans och räddningstjänst. Puvab har 49 anställda och en årlig omsättning på 42 Mkr.

”Att erbjuda produkter som bidrar till en högre produktivitet och säkerhet för våra slutanvändare är kärnan i Hultafors Groups strategi. Genom att införliva Puvab och dess ledande produkter i vår produktportfölj kan vi komplettera vårt erbjudande för skyddskläder. På så sätt kan vi erbjuda mervärde till våra befintliga kunder och även nå nya segment och kunder”, säger Ole Kristian Jødahl, CEO för Hultafors Group AB.

”Puvab har haft en god tillväxt under 2016 och framtidsutsikterna ser mycket bra ut. Samgåendet med Hultafors Group ger Puvab än starkare möjligheter att växa i framtiden, framförallt på den internationella marknaden”, säger Gustav Örn, ägare till Vestitus Holding AB.

Göteborg den 8 mars 2017

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, +46 705 77 16 40
Ole Kristian Jödahl, CEO, Hultafors Group, +47 900 88 305
Teresa Enander, Director of Strategy and M&A, Hultafors Group AB, +46 739 17 86 91

Hultafors Group erbjuder ett dynamiskt utbud av premiumvarumärken att lita på för både distributörer och hantverkare. Genom sina olika varumärken är Hultafors Group representerat i 40 länder och har över 11 000 försäljningsställen. Hultafors Group har 685 anställda och en årlig omsättning på ca 1,7 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 44 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.