Latour publicerar bokslutskommuniké onsdagen den 19 februari 2014

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson och ekonomidirektör Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor per telefon.
För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 519 993 50
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=741600&s=1&k=F24D873A4CCA9FFC613BB20943D50B0F

Göteborg den 12 februari 2014

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på drygt 24 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på knappt 7 miljarder kronor.