Latours avyttring av Diamorph har genomförts

Investment AB Latour (publ) träffade i november 2018 avtal om att avyttra hela sitt aktieinnehav i Diamorph. Alla villkor är nu uppfyllda och affären har genomförts den 14 mars 2019.

För mer information om avyttringen hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 20 november 2018.

Göteborg, 14 mars 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 56 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 11 miljarder kronor.