Latour förvärvar aktier i Diamorph

Investment AB Latour har, genom Latour-Gruppen AB, förvärvat 13,4 procent av aktierna i Diamorph AB (publ).

Latours investering i Diamorph har skett i anslutning till att Diamorph genomfört ett förvärv av det brittiska bolaget Modular Stock Ltd, som i sin tur äger den brittiska verksamheten TENMAT.

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt produktion i Tjeckien via dotterbolaget Diamorph HOB CerTec. Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.

TENMAT är en brittisk tillverkare av specialiserade högprestandamaterial. Bolaget har huvudkontor i Manchester, global närvaro och försäljning i över 50 länder. TENMAT har en ledande position inom ett flertal nischer och har framgångsrikt introducerat innovativa produkter som blivit industristandard.

Genom förvärvet av TENMAT tar Diamorph viktiga steg mot att bli ett globalt ledande företag inom avancerade material och stärker sin positionering för ökad marknadspenetration och tillväxt av sina produkter. Diamorphkoncernen har efter förvärvet 300 anställda, en konsoliderad omsättning de senaste 12 månaderna på cirka 400 miljoner kronor och ett rörelseresultat på i storleksordningen 150 miljoner kronor.

Latour blir genom investeringen näst största ägare i Diamorph och kommer att ta en aktiv roll i bolagets styrelse.

Göteborg den 16 augusti 2012

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson, CEO

För ytterligare information kontakta:

Jan Svensson, CEO, tel. +46 31 89 17 90

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 15 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka
7 miljarder kronor.