Swegon förvärvar Zent-Frenger GmbH från Uponor

Swegon, ett affärsområde inom Investment AB Latour, förvärvar Zent-Frenger GmbH.

Zent-Frenger är en ledande leverantör av kyltak i Tyskland och utvecklar och säljer även anpassade kommersiella värmepumpar samt TABS-produkter (Termiskt aktiva byggnadssystem). Zent-Frengers produkter används för att skapa ett komfortabelt inomhusklimat i kommersiella byggnader, såsom kontor och hotell samt lägenhetshus.

Företaget utvecklar och tillverkar sina produkter i Heppenheim, Tyskland. Företaget har cirka 100 anställda och omsatte 29 MEUR under 2017.

“Som ’The Indoor Climate Company’ är kyltak ett naturligt tillägg till vår portfölj av rumsprodukter. Det är ett växande produktsegment i Kontinentaleuropa tack vare dess höga komfort”, säger Hannu Saastamoinen, VD Swegon. ”Zent-Frengers kundanpassade värmepumpar är också ett starkt komplement till vår existerande portfölj av kommersiella värmepumpar. Det finns flertaliga synergier som vi ser fram emot att realisera tillsammans. Detta förvärv innebär också att vi väsentligt stärker vår marknadsnärvaro i Tyskland, vilket är en fokuserad tillväxtmarknad för Swegon.”

”Swegon och Zent-Frenger matchar varandra väl med ett fokus på att leverera ett optimalt inomhusklimat till kommersiella byggnader. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av Zent-Frengers affär som en del av Swegon”, säger Andreas Linger, VD Zent-Frenger.

Förvärvet förutsätter godkännande från den tyska kartellmyndigheten Bundeskartellamt och beräknas vara genomfört under oktober månad.

Som en konsekvens av förvärvet ökar nettoskulden i Latourkoncernen med 18 MEUR.

Göteborg, 5 september 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, VD Swegon, 031 89 58 10
Gustaf Ahlenius, Director Corporate Development Swegon, 031 89 58 19

Swegon är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva produkter och system för ett optimalt inomhusklimat. Swegonkoncernen har 2 200 anställda med en omsättning på drygt 4 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 53 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 10 miljarder kronor.