Hultafors Group förvärvar Tradeport AB

Investment AB Latour har via affärsområdet Hultafors Group tecknat avtal om att förvärva Tradeport AB. Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för Hultafors Group, som omfattar varumärkena Hultafors tools, Wibe ladders och Snickers workwear. Förvärvet kommer att komplettera varumärkesportföljen med premiumprodukter av skyddsskor, arbetskläder och tillbehör. Tillträde beräknas ske under november månad.

Tradeport är ett svenskt företag som erbjuder premiumprodukter av skyddsskor och arbetskläder. Sortimentet är uppbyggt kring de egna varumärkena Solid Gear, Toe Guard och Dunderdon som kompletteras av Puma skyddsskor för att kunna erbjuda marknadens bästa produktmix. Tradeport omsätter 68 MKR, har 23 anställda och är främst verksamt på den svenska marknaden.

I samband med förvärvet kommer Tradeports grundare Andreas Westling och Johan Hult tillsammans med resten av teamet att ansluta sig till Hultafors Group. "Jag är mycket glad över den här möjligheten. Genom Hultafors Groups väl etablerade distributionskanaler har vi en stor möjlighet att snabbt öka vår tillväxt ", säger Andreas Westling, VD på Tradeport AB.

”Tradeport och Hultafors Group går väldigt väl ihop vad gäller produktsortiment och geografi, och våra varumärken strävar efter att alltid hålla våra kunder i framkant", säger Johan Hult, grundare av Tradeport AB.

"Det här är ett naturligt steg för att bli ledande inom bygg- och industriutrustning för professionella hantverkare" säger Alexander Wennergren Helm, VD för Hultafors Group. "Förvärvet av Tradeport stärker vårt erbjudande av premiumvarumärken i rätt riktning för att bli förstahandsvalet bland återförsäljare och hantverkare."

Göteborg den 5 november 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alexander Wennergren Helm, CEO Hultafors Group, tel. 0708 20 33 00

Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, tel. 0705 77 16 40

Hultafors Group erbjuder ett dynamiskt utbud av premiumvarumärken att lita på för både distributörer och hantverkare. Varje varumärke i Hultafors Group förenas i en gemensam passion: att hålla hantverkare i framkant när det gäller funktionalitet, säkerhet och produktivitet. Genom sina olika varumärken är Hultafors Group representerat i 40 länder och har över 10 000 försäljningsställen. Hultafors Group har 620 anställda och en årlig omsättning på ca 1,3 miljarder kronor. Hultafors Group har krävande tillväxtmål som kommer att ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 28 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.