Latour förvärvar Waterloo Air Products

Investment AB Latour, har genom sitt helägda dotterbolag Swegon Group AB, förvärvat Waterloo Air Products, en ledande tillverkare av luftdon i Storbritannien. Bolaget grundades 1961 och har 140 anställda med huvudkontor och tillverkning i Aylesford. Nettoförsäljningen för 2019 uppgick till 12 MGBP.

“Storbritannien har i egenskap av Europas näst största ventilationsmarknad under lång tid varit en prioritet för Swegon, och flera tidigare framgångsrika brittiska förvärv har bidragit väl till gruppens tillväxt och lönsamhet. Detta förvärv ger oss en marknadsledande position inom luftdon, vilket ger oss ökad förmåga att erbjuda våra kunder ett komplett sortiment för att åstadkomma ett högkvalitativt inomhusklimat”, säger Hannu Saastamoinen, VD på Swegon Group.

”Genom att bli en del av Swegon får vi möjlighet att accelerera vår tillväxt. Vår produktportfölj är det perfekta komplementet till Swegons helhetserbjudande och möjliggör för båda affärerna att utvecklas och växa”, säger Russell Shenton, VD på Waterloo.

 

Göteborg, 11 mars, 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, CEO

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, VD Swegon 031 89 58 10
Gustaf Ahlenius, Director Corporate Development Swegon 031 89 58 19

 

Swegon Group är marknadsledande inom energieffektiva produkter och system för ventilation och inomhusklimat. Swegon har dotterbolag på 16 marknader, distributörer över hela världen och 16 produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika och Indien. Företaget sysselsätter mer än 2 400 personer med en årsomsättning på drygt 6 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 55 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.