Latour publicerar Bokslutskommuniké torsdagen den 16 februari 2017

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 91

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
 http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1348097&s=1&k=A7AC9F27A9E4FAEE218CD85CB9CC9B08

Göteborg den 9 februari 2017

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 43 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7 miljarder kronor.