Swegon förvärvar Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH

Investment AB Latour har, inom affärsområdet Swegon, tecknat avtal om att förvärva Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH, en ledande leverantör av klimatlösningar i Tyskland.

Walter Meier Klima Deutschland är idag ett dotterbolag till Walter Meier Group. Bolaget har sitt huvudkontor i München, det grundades 1930 och har varit en del av Walter Meier Group sedan 1991. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter och beräknas vara genomfört i juni.

Bolaget sysselsätter 111 anställda och omsatte 2012 cirka 37 miljoner euro. Transaktionen genomförs till ett värde av 16,5 miljoner euro (Enterprise Value), vilket kan jämföras med bolagets rörelseresultat på dryga 3 miljoner euro under 2012.

”Detta är ett viktigt förvärv för oss”, säger Hannu Saastamoinen, CEO, Swegon. ”Vi har idag en väldigt god relation med Walter Meier Klima då de är vår största självständiga återförsäljare inom kylsegmentet. De passar väldigt bra in i vår tillväxtsstrategi på kylmarknaden och vi ser fram emot att ytterligare fördjupa vårt samarbete och fortsätta öka vår tillväxt i Tyskland, som är en av våra prioriterade marknader.”

Förvärvet av Walter Meier innebär, tillsammans med det tidigare genomförda förvärvet av Coolmation, en årligt tillväxt för Swegon med drygt 15 procent.

Göteborg den 29 april 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO, tel +46 31 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, SVP Business Development, tel +46 31 89 58 17

Swegon AB ingår i Latour-koncernen och är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing. Swegon har 1 350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 19 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan
7 miljarder kronor.