Försäljning av Almedahls Alingsås

Investment AB Latour har via affärsområde Textil sålt samtliga aktier i Almedahls Alingsås AB till Borch Textile Group A/S, Danmark.

Almedahls Alingsås AB marknadsför textilier till hotell och restaurang samt lättare arbetskläder och omsätter 60 MSEK och har 25 anställda.

Borch Textile Group A/S marknadsför motsvarande sortiment framför allt i Danmark och får genom köpet av Almedahls Alingsås AB en betydande ställning på den skandinaviska marknaden. Samgåendet mellan Almedahls Alingsås AB och Borch Textile Group A/S innebär stora utvecklingsmöjligheter både produkt- och marknadsmässigt, då företagen kompletterar varandra väl.

Samgåendet innebär inga omedelbara förändringar för personal eller produktion i Alingsås.

Försäljningen beräknas enbart få en marginell påverkan på Latourkoncernens resultat för 2006.

Göteborg den 26 september 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller Göran Holm, VD i Almedahls AB, tel. 0739-17 83 50.