Bud på NEA

Investment AB Latour har givit Segulah en option att förvärva samtliga Latours aktier i elinstallationsföretaget NEA för 145 kronor per aktie. Optionen är utställd som ett led i det bud på samtliga aktier i NEA som Segulah idag tillkännagivit.

Latours bedömning är att prisnivån är rimlig och att den plan som presenterats för vidareutveckling av NEA kommer att vara positiv för såväl bolaget som dess anställda.

Göteborg den 11 september 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, telefon 031-89 17 90 alternativt 0705-77 16 40.