Försäljning av Specma Drives

Investment AB Latour har via affärsområde Verkstadsteknik sålt samtliga aktier i Specma Drives AB. Specma Drives tillverkar och säljer elektromekaniska drivsystem med fokus på medicinteknisk industri.

Bolaget omsätter 40 Mkr och har 12 anställda. Köpare är Addtech Components AB.

Göteborg den 25 augusti 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Per Englund, VD Specma AB, tel. 031-89 16 00.