Försäljning av Alingsåsfastigheten

Investment AB Latour har genom sitt dotterbolag Latour Industrier AB sålt sitt fastighetsinnehav i Alingsås. Totalt inbringar försäljningen 220 Mkr och ger ett resultat på 131 Mkr, motsvarande 3 kronor per aktie. Köpare är en norsk fond, som bildats och förvaltas av Ness, Risan & Partners AS (NRP). Sistnämnda företag förvaltar en fastighetsportfölj som omfattar ca 700 000 kvm i Norge och Sverige och har dessutom medverkat till betydande investeringar i fartyg.

De försålda fastigheterna är till största delen uthyrda till externa hyresgäster och anses inte ingå i Latours kärnverksamhet. Försäljningen innebär ingen förändring för de av Latour Industriers verksamheter som är hyresgäster i fastigheten.

Göteborg den 7 april 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör Investment AB Latour, tel. 0739-17 88 00, eller Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40.