Förvärv av Brickpack AB

Investment AB Latour förvärvar tillverkare av packningar och tätningar

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Specma AB inom affärsområde Verkstadsteknik tecknat avtal om att förvärva Brickpack AB.

Brickpack AB utvecklar, tillverkar och marknadsför packningar, tätningar och brickor för att täta, isolera, dämpa, absorbera och fylla utrymmen mellan två ytor. Produkterna tillverkas i huvudsak i metall, teflon, plast och gummi. Brickpack är beläget i Laholm och omsätter 62 MSEK med 54 anställda. Nuvarande VD och huvudägare Bengt-Åke Johansson kommer att fortsätta arbeta i företaget under en övergångsperiod.

För Specma AB betyder förvärvet att den nuvarande packnings- och tätningsverksamheten, som i huvudsak består av eftermarknadsförsäljning, kompletteras med en egen verksamhet riktad mot OEM-marknaden. Tillsammans med det tidigare förvärvet av AxFlow AB:s packnings- och tätningsverksamhet bildas Nordens ledande leverantör av packningar och tätningar med en omsättning på ca 200 MSEK/år.

Övertagandet kommer att ske den 1 maj 2006.

Göteborg den 1 mars 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Per Englund, VD Specma AB, tel. 031-89 16 00, 0705-69 46 60