Köp av HordaGruppen

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Autotube AB inom affärsområde Automotive tecknat avtal om att köpa samtliga aktier i HordaGruppen Vätterleden AB från Vätterledens Invest AB.

HordaGruppen är en komplett leverantör av polymera material som tillhandahåller komponenter och system uppbyggda av formsprutad plast och gummi, formblåst plast, dornvulkade (förböjda) gummislangar samt pur-skummade produkter. Framförallt inom 3-dimensionell formblåsning av värmebeständiga material har stora investeringar genomförts under senare år. Denna nya 3d-teknik har inneburit ny betydande orderingång från svensk och utländsk fordonsindustri. HordaGruppen omsätter idag 160 Mkr och har 160 anställda. Tillverkningen sker vid tre anläggningar i Ohs, Horda och Bor.

Autotube utvecklar och tillverkar i huvudsak rör och kombinationer av rör-slang för distribution av vätskor och luft, företrädesvis i stål och aluminium till internationell fordonsindustri. Autotube och HordaGruppen bildar tillsammans en unik leverantör med kompetens att leverera rör, slangar och kanaler till fordonsindustrin i alla idag förekommande material, gummi, plast och metall, med en beräknad omsättning under 2006 på 600 Mkr.
Förutom ett bredare sortiment kommer köpet att leda till betydande synergier inom såväl produktutveckling som försäljning.

Övertagandet sker per den 1/3 2006.

Göteborg den 11 januari 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Sven Olov Libäck, VD i Autotube AB, tel. 0705-33 52 09.