Försäljning av Almedahl-Kinna AB

Investment AB Latour har via affärsområde Textil sålt samtliga aktier i Almedahl-Kinna AB till Domicet Oy, Finland.

Almedahl-Kinna AB tillverkar solskyddsväv för inomhusbruk, omsätter 185 MSEK och har 139 anställda.

Domicet Oy är sedan många år en betydande kund till Almedahl-Kinna och tillverkar hårdvara för rullgardiner i kombination med försäljning av solskyddsväv, framförallt på marknader där Almedahl-Kinna inte själv verkar. Samgåendet mellan Domicet och Almedahl-Kinna innebär stora utvecklingsmöjligheter både produkt- och marknadsmässigt, då företagen kompletterar varandra väl.

Samgåendet innebär inga omedelbara förändringar för personal eller produktion i Kinna.

Försäljningen beräknas inte påverka resultatet innevarande år.

Göteborg den 10 oktober 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, Göran Holm, VD i Almedahls AB, tel. 0739-17 83 50 eller Tor Ahlbom, VD i Almedahl-Kinna AB, tel. 0703-70 70 01.