Ökat innehav i Sweco AB

Investment AB Latour har utnyttjat sin option att från Statkraft Energi AS förvärva 340 000 B-aktier i Sweco AB för 71 kronor/aktie. Optionen ställdes ut under 2003 i samband med Sweco AB:s förvärv av Statkraft Grøner AS, då betalningen till viss del bestod av Sweco-aktier. Efter köpet innehar Latour 35,9 % av kapitalet och 24,2 % av rösterna i Sweco.

Göteborg den 30 september 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40.