Förvärv av Tikaskolmio Oy

Investment AB Latour förvärvar via sitt dotterbolag Hultafors AB inom affärsområde Handverktyg samtliga aktier i Tikaskolmio Oy.

Tikaskolmio har sedan starten 1987 distribuerat WIBE Stegars produkter (WIBE Stegar AB förvärvades av Hultafors AB i slutet av 2004) på den finska marknaden. Bolaget omsätter 2,8 miljoner euro och har nio anställda i hyrda lokaler i Borgå utanför Helsingfors.

Förvärvet av Tikaskolmio Oy innebär att Hultafors får kontroll över distributionen av WIBE Stegars produkter i Finland samtidigt som det ger möjlighet till ytterligare expansion inom handverktyg på den finska marknaden genom samordning av verksamheterna i Tikaskolmio Oy och Hultafors Finland.

Övertagandet sker omgående.

Göteborg den 1 september 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Bo Jägnefält, VD Hultafors AB, tel. 0703-25 03 38.