Investment AB Latour förvärvar leverantör av packningar och tätningar

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Specma AB inom affärsområde Verkstadsteknik tecknat avtal om att förvärva en del av AxFlows verksamhet.

Förvärvet avser verksamhetsområdet packningar och tätningar med försäljning i Sverige och Norge med en gemensam omsättning på 50 Mkr. Med över 60 år i branschen är det en mycket väletablerad verksamhet som tidigare varit känd under namnen Bernhard M Bergman och Bergman-AXAB.

Förvärvet kompletterar Specma AB:s egen verksamhet inom packningar och tätningar mycket bra och tillsammans skapas en marknadsledande leverantör av tätningsteknologi med fokus på den nordiska processindustrin. Den sammanlagda verksamheten får en omsättning på 120 MSEK och 55 anställda.

AxFlow är en ledande leverantör av utrustning för flödeshantering. AxFlow-gruppen ingår i Axel Johnson International, som är en del av Axel Johnson-koncernen.

Övertagandet kommer att ske den 1 oktober 2005.

Göteborg den 23 augusti 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Per Englund, VD Specma AB, tel. 031-89 16 00.