Förhandlingar med Koolair S.A. har avbrutits

Förhandlingarna mellan Investment AB Latours dotterbolag Swegon AB och Koolair S.A., Spanien, om övertagandet av verksamheten i Koolair har avbrutits.

Parterna har inte kunnat enas om det slutgiltiga avtal som skulle följa av den preliminära överenskommelse som tecknades den 10 december 2004. Olösta garantifrågor och en betydligt försvagad lönsamhet i Koolair är de primära orsakerna till att förhandlingarna nu har avbrutits.

Göteborg den 1 juli 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, och
Mats Holmqvist, VD Swegon AB, tel. 0512-322 12 eller 070-553 70 75.