Förvärv av Nord-Lock OY och TA Ljungberg Patent AB

Investment AB Latour har via dotterbolag genomfört nedanstående förvärv.

Via affärsområde Verkstadsteknik har samtliga aktier i Nord-Locks finska distributör förvärvats. Bolaget omsätter 20 Mkr.
Nord-Lock AB, som ingår i affärsområdet, tillverkar ett unikt skruvlåsningssystem som ger säker låsning åt skruvförband utsatta för vibrationer och dynamiska belastningar. Produkten finns idag representerad i 28 länder via egna säljbolag och distributörer.

Via affärsområde Handverktyg har samtliga aktier i TA Ljungberg Patent AB förvärvats. Bolaget omsätter 7 Mkr och tillverkar patenterade märk- och mätverktyg, avsedda för bygg och industri.
Hultafors AB, som är moderbolag i affärsområdet, har en ledande ställning inom handverktyg på den nordiska marknaden. I och med förvärvet stärker Hultafors ytterligare sin ställning.

Göteborg den 9 maj 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Per Englund, VD i Specma AB, tel. 031-89 16 00, eller
Bo Jägnefält, VD i Hultafors AB, tel. 033-23 74 00.