Stort intresse för Latours erbjudande till aktieägare med udda antal aktier

Styrelsen för Investment AB Latour ("Latour") har erbjudit de aktieägare som ägde udda antal aktier i Latour att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier av serie A och/eller av serie B som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande jämna börsposter (en börspost = 100 aktier). Erbjudandets syfte var att underlätta aktiehandeln och förbättra likviditeten i Latour-aktierna genom att öka antalet aktieägare med jämna börsposter.

Anslutningen i erbjudandet blev god, knappt 1 800 aktieägare, av de totalt cirka 3 700 aktieägare som var föremål för erbjudandet, anmälde sig för köp och/eller försäljning. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 1 950 A-aktier och 29 804 B-aktier. Anmälningarna avsåg köp av 6 240 A-aktier och 47 742 B-aktier samt försäljning av 4 290 A-aktier och 17 938 B-aktier.

- Det är mycket positivt att intresset för erbjudandet var så stort - cirka 48 procent av Latours aktieägare som erhöll erbjudandet deltog. Vi har nu skapat förutsättningar till en förbättrad likviditet i Latour-aktierna, säger Jan Svensson, Verkställande direktör på Latour.

Hagströmer & Qviberg Fondkommission har hanterat erbjudandet. Avräkningsnotor skickades ut den 31 mars till aktieägare som deltagit i erbjudandet. Likviddag för köpta respektive sålda aktier inom ramen för erbjudandet är den 6 april.

Göteborg den 4 april 2005
INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Investment AB Latour
Jan Svensson, Verkställande direktör, tfn 031-89 17 92, 070-577 16 40

Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB
Torbjörn Gunnarsson, Equity Capital Markets, tfn 08-696 17 00, 070-486 17 18