Anmälan till bolagsstämma

Ordinarie bolagstämma kommer att hållas på Hotell Radisson/SAS i Göteborg den 9 maj.