Försäljning av craft-verksamheten inom Textil

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Almedahls AB inom affärsområde Textil Handel träffat överenskommelse om att överlåta bolagets craft-verksamhet till Coats Ltd, UK. Craft-verksamheten består av marknadsföring och försäljning av sybehör, handarbeten, handstickningsgarner och stapeltyger. Almedahls craft-verksamhet omsätter cirka 200 miljoner kronor och sysselsätter 130 personer i Sverige och Norge (AS Knappehuset). Coats Ltd är världsledande inom craft och tråd för industriellt bruk och omsätter cirka 12 000 MSEK, varav cirka 4 000 MSEK är craft. Samtliga anställda i Sverige och Norge kommer att erbjudas fortsatt anställning av Coats. Tillträdesdag beräknas bli den 1 mars 2005. Affären förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge.

Göteborg den 10 januari 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD i Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller Göran Holm, VD i Almedahls AB, tel. 033-48 01 00.