Förvärv av Wibe Stegar AB

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Hultafors AB träffat en överenskommelse med Schneider Electric Group om att köpa Wibe Stegar AB.

Wibe Stegar är Nordens största tillverkare av stegar och produkter för arbete på höga höjder. Wibe Stegar har sin huvudsakliga försäljning i Norden och är marknadsledande i Sverige och Norge. Wibe Stegar omsätter 125 Mkr/år och har huvudkontor och tillverkning i Nässjö. Tillsammans med det egna dotterbolaget i Norge uppgår antalet anställda till 60 personer.

Hultafors är världens största tillverkare av tumstockar och satsar målmedvetet på expansion inom handverktyg och redskap för proffs inom byggsektorn. Genom förvärvet av Wibe Stegar får Hultafors ett nytt intressant produktsortiment som har samma distributionskanaler och slutanvändare som Hultafors nuvarande produktprogram, vilket ger synergier som stärker båda bolagens konkurrenskraft.

Köpet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheten i Norge.

Övertagandet beräknas ske den 1 februari 2005.

Göteborg den 20 december 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40