Förvärv av Koolair S.A.

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag PM-LUFT AB träffat en överenskommelse om att förvärva verksamheten i det spanska företaget Koolair S.A. Koolair har 200 anställda och tillverkar ventilationsdon för kontors- och industrilokaler i sin fabrik i Mostoles utanför Madrid. Omsättningen är f.n. 200 MSEK.

PM-LUFT ingår i affärsområde Luftbehandling, som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar för ett bra inomhusklimat. Tillverkningen sker i tre fabriker i Sverige (Arvika, Kvänum och Tomelilla). Huvuddelen av försäljningen sker i Norden via egna säljbolag. Dotterbolag finns också i Frankrike, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Utöver dessa finns samarbetspartners i ytterligare ett 10-tal länder i Europa. Affärsområdets omsättning uppgår till 1 050 MSEK. Köpet av Koolair innebär en breddning och internationalisering av produktprogrammet samtidigt som marknadsnärvaron i Europa förstärks. Koolairs produkter kommer att ge de utomnordiska dotterbolagen och återförsäljarna ett bra tillskott i sortimentet, väl anpassat för den europeiska marknaden. Förvärvet är ett led i affärsområdets strategi för tillväxt utanför Norden.

Övertagandet beräknas ske under första kvartalet 2005.

Göteborg den 15 december 2004

INVESTMENT AB LATOUR