Förvärv av Näsström System AB

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Specma Hydraulic AB köpt samtliga aktier i Näsström System AB. Näsströms är huvudsakligen eftermarknadsleverantör av ledningskomponenter för hydraulik. Eftermarknaden bearbetas bland annat via service- och distributionskedjan SlangSnabben. SlangSnabben finns på ett 50-tal orter över hela Sverige. Näsströms omsätter 165 Mkr.

För Specma Hydraulic AB innebär förvärvet att en stark position på eftermarknads-försäljning adderas till en redan stark position som OEM-leverantör. Företagen arbetar delvis med samma leverantörer och på detta sätt fördjupas samarbetet med dem samtidigt som kunderna får tillgång till ett bredare och mera komplett produktprogram.

Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket.

Göteborg 2004-06-22
INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör