Förvärv av Wiro-Argonic AB

Investment AB Latour har via sitt dotterbolag Specma Hydraulic AB köpt samtliga aktier i Wiro-Argonic AB, Motala.

Wiro-Argonic är marknadsledande leverantör av metall- och PTFE-slang, högtrycksslangar och kompensatorer. Dessa produkter används för transport av vätskor och gaser när kraven på tålighet, säkerhet och hygien är höga. Kunderna finns inom fordons- och verkstadsindustrin men även inom process-, kemi- och läkemedelsindustri. Bolaget omsätter 40 Mkr och har 25 anställda.

Specma Hydraulic AB är moderbolag i affärsområde Hydraulik inom Latours industri- och handelsrörelse. Affärsområdet omsätter 500 Mkr och utvecklar, tillverkar och marknadsför ledningskomponenter för hydraulsystem. Verksamhet bedrivs på ett femtontal orter i Sverige och Finland.

Köpet av Wiro-Argonic innebär att Specma Hydraulic kan erbjuda sina existerande kunder inom fordons- och verkstadsindustrin ett bredare och mera komplett sortiment av kvalificerade slangledningar. Köpet innebär också tillgång till kundgrupper som inte bearbetats tidigare.

Göteborg 2004-06-11

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör