Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2004-05-25 återköpt 60.000 A-aktier till en kurs av SEK 142 kr, vilket innebär att sammanlagt 9,0 % av aktiekapitalet och 5,2 % av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 657.925 A-aktier och 3.665.875 B-aktier.

Stockholm den 25 maj 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande