Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2004-05-12 återköpt 60.000 A-aktier till en kurs av SEK 139,50 kr, vilket innebär att sammanlagt 8,9 % av aktiekapitalet och 4,9 % av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 597.925 A-aktier och 3.665.875 B-aktier.

Stockholm den 13 maj 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande