Flaggning ökat innehav i Assa Abloy

Investment AB Latour har förvärvat ytterligare 6 746 425 aktier av serie A i Assa Abloy AB. Därmed uppgår Latours totala ägande i Assa Abloy AB till 7,6 % av kapitalet och 16,5 % av rösterna.

Göteborg den 25 februari 2004

INVESTMENT AB LATOUR