Ökat innehav i Securitas

Genom avtal idag den 19 februari 2004 har Latour köpt 4.000.000 aktier av
serie A i Securitas från SäkI för 121:00 kronor per aktie. Då aktierna av serie A i Securitas inte är noterade, har avtalats att en tilläggsköpeskilling skall utgå för det fall det skulle visa sig att aktierna av serie A i Securitas har ett högre marknadsvärde än aktierna av serie B.

Latour har även idag den 19 februari 2004 sålt 2.500.000 aktier av serie B i Securitas till SäkI för 121:00 kronor per aktie.

Genom transaktionerna ökar Latours röstandel i Securitas från 4,8 % till 12,0 % och kapitalandel från 6,8 % till 7,3 %.

Göteborg den 19 februari 2004
INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör