Flaggning innehav i Securitas

Investment AB Latour har 4 000 000 A-aktier och 22 500 000 B-aktier i Securitas AB, vilket innebär 12 % av röster och 7,3 % av kapital.

Göteborg den 19 februari 2004
INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör