Ökat innehav i Munters

Investment AB Latour har 2.565.000 aktier i Munters vilket innebär 10,3% av kapital och röster.

Stockholm den 27 januari 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Styrelseordförande i Latour