Ändrat innehav i Getinge

Investment AB Latour har 10.205.000 B-aktier i Getinge vilket innebär 4,2% av röster och 6,7% av kapital.

Stockholm den 26 januari 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Styrelseordförande i Latour