Förvärv av aktier i Munters

Investment AB Latour har 1.500.000 aktier i Munters vilket innebär 6,0% av kapital och röster. Tillsammans med närstående har Latour drygt 10% av aktier och röster. Latour kommer att förvärva dessa aktier under den närmaste tiden och blir därmed en av huvudägarna i Munters.

Traditionellt har Latour god erfarenhet av att arbeta som en av huvudägarna i samarbete med andra långsiktiga aktiva ägare. Detta är också avsikten med förvärv av aktier i Munters.

Stockholm den 22 januari 2004

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Styrelseordförande i Latour