Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-11-28 återköpt 40.000 B-aktier till en kurs av
SEK 119,50 kr, vilket innebär att sammanlagt 8,8% av aktiekapitalet och 4,6% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925
A-aktier och 3.665.875 B-aktier.

Stockholm den 28 november 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande