Försäljning av Stig Wahlström AB

Försäljning av Stig Wahlström AB
Investment AB Latour har sålt samtliga aktier i dotterbolaget Stig Wahlström AB, Stockholm till Addtech Components AB.

Stig Wahlström AB är ett handelsföretag som marknadsför el-, elektronik-, pneumatik- och hydraulikkomponenter till svenska industrikunder och representerar ett brett spektrum av leverantörer från såväl Europa som Japan. Försäljningen av Stig Wahlström AB till Addtech innebär att bolaget hamnar i en företagsgrupp som bedriver liknande verksamheter och därigenom får bolaget förutsättningar till en bättre utveckling än tidigare då bolaget varit det enda av sitt slag inom Latours industri- och handelsrörelse.

Göteborg den 28 november 2003

INVESTMENT AB LATOUR