Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-11-12 återköpt 200.000 B-aktier till en kurs av SEK 120,00 kr, vilket innebär att sammanlagt 8,7% av aktiekapitalet och 4,5% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925
A-aktier och 3.625.875 B-aktier.

Stockholm den 12 november 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande