Förvärv av Präsident Messwerkzeugfabrik GmbH

Investment AB Latour köper via sitt dotterbolag Hultafors AB den tyska tumstockstillverkaren Präsident Messwerkzeugfabrik GmbH i Vlotho och dess dotterbolag Universal Mass Industrie SRL i Sibiu, Rumänien.

Präsident tillverkar och säljer tumstockar företrädesvis på den tyska marknaden. Omsättningen är ca 50 Mkr. Tillverkningen har skett i Vlotho i Tyskland samt i en nyetablerad fabrik i Sibiu, Rumänien. Efter Hultafors övertagande kommer tillverkningen i Tyskland att läggas ned. Ett försäljningsbolag för den tyska marknaden kommer att finnas kvar. Genom förvärvet blir Hultafors världens största tillverkare av tumstockar och marknadsandelen i Centraleuropa ökar från 5 till 25 %.

Hultafors omsätter 260 Mkr och marknadsför förutom tumstockar ett stort sortiment av handverktyg, såsom vattenpass, måttband, hammare och bräckjärn. Tillverkningen bedrivs idag, förutom i Hultafors utanför Borås, i Eskilstuna och i Hults Bruk.

Göteborg 2003-10-27

INVESTMENT AB LATOUR