Förvärv av MTT Finland

Investment AB Latour har genom sitt dotterbolag AB Sigfrid Stenberg förvärvat samtliga aktier i MTT Machine Trading Team OY, Helsingfors, Finland.

MTT säljer maskiner till finsk verkstadsindustri och representerar flera av de tillverkare som Stenbergsgruppen redan representerar i både Sverige och Danmark. MTT omsätter ca 30 Mkr och har 7 anställda. Den nuvarande företagsledningen, som också varit delägare, kommer att arbeta kvar i bolaget.

Stenbergsgruppen omsätter 550 Mkr och marknadsför maskiner och verktyg till svensk och dansk trä- och verkstadsindustri. Köpet av MTT innebär ökade möjligheter till gemensam lagerhållning av maskiner och reservdelar för alla tre marknaderna samtidigt som det gör det möjligt att dela på kostnaderna för att hålla specialistkompetens, framförallt inom service och produktionsteknik.

Göteborg 2003-10-17

INVESTMENT AB LATOUR