Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-07-25 återköpt 20 000 B-aktier till en kurs av SEK 123:00, vilket innebär att sammanlagt 8,3 % av aktiekapitalet och 4,4 % av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537 925 A-aktier och 3 425 875 B-aktier.

Stockholm den 25 juli 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande