Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-06-03 återköpt 100.000 B-aktier till en kurs av SEK
111,00 kr, vilket innebär att sammanlagt 8,2% av aktiekapitalet och 4,4% av rösterna
har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och
3.405.875 B-aktier.

Stockholm den 3 juni 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande