Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-05-22 återköpt 120.000 B-aktier till en kurs av SEK
108,50 kr, vilket innebär att sammanlagt 8,0% av aktiekapitalet och 4,4% av rösterna
har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och
3.305.875 B-aktier.

Stockholm den 22 maj 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande