Ökat innehav i Elanders

Investment AB Latour har 2003-03-24 förvärvat 60.000 B-aktier i Elanders, därefter
uppgår Investment AB Latours ägande till 15,5% av kapital och 10,1% av röster.

Stockholm den 24 mars 2003

Gustaf Douglas
Ordförande
Investment AB Latour