Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-03-11 återköpt 114.000 B-aktier till en kurs av SEK
107 kr, vilket innebär att sammanlagt 7,8% av aktiekapitalet och 4,3% av rösterna har
återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och
3.185.875 B-aktier.

Stockholm den 11 mars 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande