Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-02-20 återköpt 80.000 B-aktier till en kurs av SEK
114 kr, vilket innebär att sammanlagt 7,5% av aktiekapitalet och 4,3% av rösterna har
återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och
3.071.875 B-aktier.

Stockholm den 20 februari 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande