Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2003-02-19 återköpt 76.000 B-aktier till en kurs av SEK
114,50:-, vilket innebär att sammanlagt 7,4% av aktiekapitalet och 4,2% av rösterna
har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och
2.991.875 B-aktier.

Stockholm den 19 februari 2003

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande