Ny koncernchef utsedd av styrelsen

Investment AB Latours styrelse har idag utsett Jan Svensson till ny verkställande
direktör och koncernchef. Jan Svensson tillträder den 1 januari 2003.
Nuvarande verkställande direktören och koncernchefen Göran Wirenstam går i
pension vid årsskiftet men kommer att stå till bolagets förfogande för speciella projekt
under en övergångsperiod.

Jan Svensson är 46 år, civilekonom och maskiningenjör och sedan 1986 VD i det
tidigare familjeföretaget AB Sigfrid Stenberg, som förvärvades av Latour 1993.

Göteborg den 5 december 2002

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Styrelsens ordförande