Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-11-22 återköpt 22.500 A-aktier till en kurs av SEK 130:- och 264.293 B-aktier till en kurs av SEK 130:-, vilket innebär att sammanlagt 7,1% av aktiekapitalet och 4,1% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna aktier uppgår härefter till 525.425 A-aktier och 2.902.168 B-aktier.

Stockholm den 12 november 2002

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande